יואכים סטלקר JOACHIM STALLECKER

יואכים סטלקר JOACHIM STALLECKER
GUEST ARTIST אמן אורח בעין הוד
במסגרת חילופי אמנים עין הוד דיסלדורף
5.7-15.8.2016

I am Joachim Stallecker the guest artist from Düsseldorf.
I studied in the Art Akademie Ddorf in the 1980s
I work mostly in Drawing and writing.
As an author I did 15 Editions with my Publisher the GRUPELLO VERLAG in Ddorf ( www.grupello.de )
My newest work is a novel called Sackgassen der Moderne ( Deadendstreets of Modernism )
More Info on my page ( www.stallecker.de ) or on my Artprojekt which is surported from the Town Ddorf (www. k-UFO.de )
many greetings I am here till 12.August yours Joachim
P.S. In 1996 I was the first Time in En -Hod.

image005

image006

נשלח ב דיסלדרוף