תערוכה בחדר הכינסה – אברהם (ברה) בזק / קרקס

גלריית עין הוד
תערוכה חדשה בחדר הכניסה
קרקס / אברהם (ברה) בזק
אקוורל

קרקס3

אברהם בזק - קרקס

קרקס

נשלח ב ארכיון תערוכות הגלריה