תערוכת בחדר הכניסה – נגה כץ

תערוכת יחיד חדשה בגליירית עין הוד בחדר הכניסה
נגה כץ

פתיחה שבת, 22/7 בשעה 12:00
נעילה: 16/8

נשלח ב ארכיון תערוכות הגלריה