עגל הזהב

לתמונות מאירוע עגל הזהב חול המועד פסח 2015.

\r\nכבר יותר מעשרים שנה שבעין הוד מתקיים “טקס עגל הזהב” ביום האחרון של חג הפסח, מושך אליו חוגגים סקרנים מרחבי הארץ.\r\n\r\nזהו  אירוע מקומי, המשחזר בצורה אמנותית וגרוטסקית, את ניתוץ עגל הזהב על ידי בני ישראל עם קבלת התורה מידי משה.\r\nכראוי לכפר שבו חיים אמנים רבים מכל תחומי העשייה, יוצר אחד מאמני הכפר פסל אמנותי של העגל המוזהב, על פי תפיסתו. הדבר נשמר בסוד עד ליוםהאירוע וכך גם העגל. כך היועם השנים ‘עגלי זהב’ שוניםומשונים בכפר, אקולוגיים, ממוחזרים, דקיקים ואלגנטיים או כבדים ו’שוריים’, אבל תמיד צבועים בזהב. בהיום הארוע העגל מובל לאחר כבוד בראש שיירת חוגגים – גברים, נשים וטף, חברי הכפר ואורחים – כולם עטויי לבן ועטורי זרי פרחים, הנוהרים תוך כדי שירה וריקודים, בתוך סמטאות הכפר, אל האמפיתיאטרון שבמרכזו, כשאחד מאמני הכפר מנחה את התהלוכה ואת הטקס התיאטרלי.\r\n\r\nבהגיע השיירה העליזה לרחבת האמפיתיאטרון, מקיפים את העגל המוני רוקדים ומתופפים נלהבים שלא יחדלו ממלאכתם עד לשעות הלילה המאוחרות. את השמחה המשתוללת קוטע בזעם משה רבנו – אחד מ”זקני ” הכפר עטוי זקן ארוך – המופיע לפתע במעלה המדרגות במלוא הדרו, מנתץ את לוחות הברית שבידיו ובקולות שבר וזעקה מצווה על “בני ישראל” להשמיד את העגל.\r\nאו אז, חדל העם הנלהב ממעשיו, ובאותו להט שבו ריקד וקיפץ סביב העגל, הוא מעלה אותו עתה באש. בליווי גובר והולך של עדר המתופפים, נשלפים הנבוטים וכל מי שיכול חובט בפסל המוזהב העולה בלהבות לקול מצהלות ההמון השמח לראות את העגל מושמד והופך לאפר. ובנתיים,  באחת הפינות כבר אופים במרץ פיתות בטבון. ויציאת הפסח מלווה באכילת חמץ חגיגית ובשתייה כדת.\r\n\r\n \r\n\r\nevents_goldcalf1