גלריית עין הוד – ציורים אד סרנוף

פסטל שמן על ניר לבן ושחור

\r\n

יוני 6 עד 2 ביולי 2014

\r\n

החדר הקטן – גלריית עין הוד

\r\n

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

  גלרית עין הוד - אד סרנוף

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

  גלרית עין הוד - אד סרנוף

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

  גלרית עין הוד - אד סרנוף

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

  גלרית עין הוד - אד סרנוף

 • גלרית עין הוד - אד סרנוף

  גלרית עין הוד - אד סרנוף

נשלח ב ארכיון תערוכות הגלריה