תערוכה באולם הקטן – נוגעת בעץ / עירית כתב

\r\n\r\nתערוכת יחיד חדשה – באולם הקטן\r\nנוגעת בעץ/עירית כתב\r\nרישומי שמן\r\n27.917-9.9.17\r\n\r\nפתיחה: שבת, 9.9.17 בשעה 12:00\r\n\r\nבמקביל נמשכת באולם הגדול התערוכה עובדות אלטרנטיביות\r\nובחדר הכניסה תצוגה מעבודותיו של שמואל רעיוני ממיסדי עין הוד\r\n\r\n

נשלח ב ארכיון תערוכות הגלריה