אמנים אורחים

דוד הדר

"לחישת העצים", מפסל בעץ טבעי דמויות חיות ודוממות